777 618 624
New reservation: Sports halls
October 2019
16. October 2019
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
  • Masáže
    • Masáže
  • Hyperbarická komora
    • Hyperbarická komora
  • Polárium - rezervace
    • Polárium rezervace
 
Book
Book
17:00
Masáže
1 / 1
free places
Book
17:30
Masáže
1 / 1
free places
00 30
Book
Book
18:00
Masáže
1 / 1
free places
Book
18:30
Masáže
1 / 1
free places
00 30
Book
Book
19:00
Masáže
1 / 1
free places
Book
19:30
Masáže
1 / 1
free places
00 30
Book
Book
20:00
Masáže
1 / 1
free places
Book
20:30
Masáže
1 / 1
free places
00 30
 
Book
Book
16:50
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
16:55
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Book
Book
17:00
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:05
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:10
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:15
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:20
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:25
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:30
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:35
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:40
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:45
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:50
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
17:55
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Book
Book
18:00
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:05
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:10
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:15
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:20
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:25
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:30
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:35
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:40
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:45
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:50
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
18:55
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Book
Book
19:00
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
19:05
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
19:10
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
19:15
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
19:20
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
Book
19:25
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
1 / 1
free places
CZK599.00 /60 min.
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
 
Book
Book
17:00
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:05
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:10
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:15
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:20
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:25
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:30
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:35
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:40
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:45
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:50
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
17:55
Polárium rezervace
1 / 1
free places
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Book
Book
18:00
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:05
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:10
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:15
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:20
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:25
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:30
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:35
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:40
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:45
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:50
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
18:55
Polárium rezervace
1 / 1
free places
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Book
Book
19:00
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
19:05
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
19:10
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
19:15
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
19:20
Polárium rezervace
1 / 1
free places
Book
19:25
Polárium rezervace
1 / 1
free places
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Free
Partly full
Full
Blocked
Closed
Filters:
  • Areas 3
Show Hide